Detta är BME Life

BME Life är ett företag i wellnessbranschen som specialiserar sig på terapeutiska behandlingar inom skönhets- och friskvårdssektorn, kundservice, professionalism, exakt och professionellt utförda behandlingar och inte minst vänligt bemötande, en stunds avkoppling i behaglig atmosfär, en kontrast till dagens stressande arbetsmiljö och en möjlighet till så att säga “laddning av batterierna”. Vi har nu funnits i Malmö i snart fem år och har under denna tidsperiod lyckats skapa en i mycket hög grad nöjd kundstock på i dagsläget 1111 kunder(den 20/1 2015).
Vi är otroligt stolta över detta och vill naturligtvis öka på denna skara med nya nöjda kunder.