Sårläkning

BME LIfe - Wound

Flera framstående forskare har upptäckt att 3 MHz ultraljud helt kan läka sår.

BME Lifes Ultratone Futura Pro har ett 3 MHz ultraljud som är FDA godkänt och har visat sig läka sår.

När de lindade kanterna behandlas med ultraljud öka förekomsten av kollagen (ett proteinämne i vävnaden) och såret läker genom en naturlig process.