Bodybuilding

BME Life Body Builder-2

Är målet större muskler på kort tid?

De särskilda biostimulations behandlingarna bygger på undersökningar av idrottare över hela världen.

Det använde starka högfrekventa och omväxlande mellan värkarna och viloperioder för att stimulera de snabba bulk muskler.

Genom att använda motstånd teknik är det möjligt att expandera och forma den specifika skelettmuskulaturen, tills önskade dimensioner uppnås.

Det kan också användas för att underlätta stimulering av vikterna enligt biceps och muskler bröstet, eftersom ju större resistansen ökar muskel volym.