Fettreducering

Fedt

Det är lätt att bli av med överflödigt fett med BME Lifes Ultratone Futura Pro

Överflödigt fett avlägsnas med en kombination av kavitation och biostimulation, en teknik som utvecklats av UltraTone och som innebär att fettmembranen i fettcellen förstörs, varefter det lossade fettet borttransporteras via blodomloppet och lymfsystemet, då musklerna aktiveras och förstärks.

UltraTone är världsledande inom området fettreducering med otaliga bevisade resultat. UltraTone kavitation har erhållit den eftertraktade och sällan ernådda FDA -certifieringen, vilken är din absoluta garanti för säkerhet.